Ionic Elements ionicelements urter og mineraler supernatureSupernature Ionic Elements – med naturlig magnesium for nervesystem og muskler

Supernature Ionic Elements™ kombinerer konsentrert fulvinsyre med sjø- og plantebaserte ioniske spormineraler og er fremstilt av vulkansk jord og sjøvann, Ionic Elements er spesielt rik på magnesium og inneholder ladede fulvinsyrer. Magnesium bidrar til elektrolyttbalansen, en normal funksjon av nervesystemet og musklene.

 

Kjøp Ionic Elements på Soma.no

Ionic Elements er laget av vulkansk jord og sjøvann, og dermed de mest nedbrutte mineralene som finnes i naturen. Prosessen skjer ved at vann langsomt filtreres og trenger ned i dype lag av mineralrike sedimenter. Dette er en organisk nedbrytingsprosess som kan ta millioner av år.

Magnesium er kjent for å bidra til:
Å redusere tretthet og utmattelse
Elektrolyttbalansen
Normal energiomsetning
Nervesystemets normale funksjon
Normal muskelfunksjon
Normal proteinsyntese
Normal psykologisk funksjon
Å opprettholde normal benbygning
Å opprettholde normale tenner
Å spille en rolle i celledelingsprosessen

Magnesium regulerer flere biokjemiske og fysiologiske prosesser. Magnesium er nødvendig for transport gjennom cellemembraner, genregulering, for å opprettholde elektrisk potensial i nerve- og cellemembraner , og for overføring av nevromuskulære impulser. *

Mineraler er en gruppe næringsstoffer vi er avhengig av å få gjennom kosten. Fulvinsyre kalles naturens mirakelmolekyl og er en av humussyrene, og en vesentlig del av det naturlige organiske materialet vi finner i jordsmonn og vann. Naturlig organisk materiale oppstår når dyr, planter og annet organisk materiale brytes ned. I jordens humus er fulvinsyren en av de viktigste komponentene. Fulvinsyren er blant de stoffene som sørger for at organismer kan ta til seg næring. Det som kjennetegner en god matjord er at den bl.a. er rik på mineraler, som er blitt brutt ned fra planter og dyr. Dess mørkere jorden er, jo mer humus er det i den, og en del av dette blir igjen brutt ned til fulvinsyre. Fulvinsyre dannes over lang tid, ofte flere tusen år og i denne prosessen dannes molekyler som opptrer i ione-form. Ioner er elektrisk ladede atomer eller hele molekyler, og kommer med positiv eller negativ ladning. Mineraler som løses i vann opptrer da i ionisk form. Et eksempel er mineralene i vanlig bordsalt (natrium (Na)og klorid (Cl)) som i fast form betegnes kjemisk som NaCl, men løst i vann er det frittsvevende ioner som Na+ og Cl- .(Dette er ione-formen til saltet). Andre mineraler har tilsvarende former og varianter, og kommer i enten negativ eller positiv ladet form.

*Kilde: NNR 2012

INGREDIENSER: Naturlig blanding av fulvinsyre og magnesium

INNEHOLDER MYE: Magnesium

Bland inntil 10 dråper 4 ganger daglig i vann eller annen drikke. Kan brukes til å lade drikkevann.

Tilsett gjerne Ionic Elements i din daglige shake eller greendrink.

Innhold per anbefalt døgndose:          4 ml

Fulvinsyre/ fulvosyra                               160 µl
Magnesium                                             172 mg (46%*)

*Av referanseinntak


Ioniske mineraler

Elektrolyttbalanse

Tretthet og utmattelse

Muskelfunksjon

Psykologisk funksjon

vegetariskraw food

 

 

sukkerfrimelkefrieggfrinøttefri