Uttalelse om NRKs sak om AFA-algen

Vi viser til artikkelen som er lagt ut på NRKs hjemmesider om AFA-Algen, 11.10.17.

Som mange av dere har fått med, har FBI (Forbrukerinspektørene) laget et program om blå-grønne alger, som ble sendt på NRK i går. I programmet tar de for seg problematikk rundt blå-grønne alger og i den forbindelse nevner de noen av våre produkter fra Supernature.

Vi vil med dette trygge våre forbrukere om at produkter fra Supernature er sikre. Vi har streng kvalitetskontroll for å sørge for at produktene følger norsk regelverk for innhold og merking.

Våre rutiner er slik at dersom vi får fremlagt analyser eller annet informasjon som spriker med det vi har, så tar vi umiddelbare grep mens vi undersøker saken. Vi har derfor stanset salg av Supernature AFA inntil vi er kommet til bunns i saken.

Supernature AFA-alge:

Når det gjelder Supernature AFA-alge, så har FBI gjort to analyser med sprikende resultater på dette produktet. Testene deres viser funn av et giftsoff som heter microcystin, og at verdien er over grenseverdien. Vi har streng kontroll med produktet hos vår produsent og de har foretatt tester både hos råvareleverandør og i produksjon og begge tester viser at produktet ligger langt under de aktuelle grenseverdiene. Våre rutiner er allikevel slik at dersom vi får fremlagt analyser eller annet informasjon som spriker med det vi har, så tar vi umiddelbare grep mens vi undersøker saken.

Hva med de andre algeproduktene fra Supernature?

Alle andre blåalgeprodukter, som for eksempel Supernature Spirulina og Purely Greens Max (som inneholder spirulina) er trygge. Disse er testet for innhold av microcystiner av oss, og var også med i FBIs test. Spirulina kan ikke danne microcystiner, og Supernature Spirulina er dyrket i lukkede og kontrollerte basseng som ikke er forurenset av viltvoksende blågrønnalger, noe som styrker sikkerheten på produktene.   

Generelt om blågrønnalger og microcystin:

Microcystin kan finnes i alle vann som inneholder visse typer blågrønne alger (NB! Andre typer blågrønne alger enn spirulina). Det er derfor viktig å merke seg at man potensielt kan finne spor av slike giftstoffer i ALT som lever i vann, dvs. fisk, sjømat, planter, blåskjell osv. Det er også et vanlig problem at man finner disse giftstoffene i drikkevann fordi de er vanskelige å filtrere bort. I Sverige har myndighetene satt søkelys på dette etter funn i drikkevann. Det er derfor helt umulig å ha nulltoleranse for spor av giftstoffer, men man forholder seg til en trygg grenseverdi satt av helsemyndighetene.

Spørsmål og svar om bruk av AFA:

  • Hvordan kan jeg være påvirket? Det er ingen grunn til å tro at du kan ha fått noen negativ helseeffekt av potensielle giftstoffer i AFA-algen. Vi gjør oppmerksom på at disse stoffene også kan finnes i drikkevann og sjømat – som utgjør et mye større konsum for forbrukere. 
  • Hvordan sikrer dere at AFA-algen er trygg?  AFA-algen dyrkes i Lake Klamath som kan ha oppblomstring av microcystiner, men Supernatures AFA høstes etter at blomstringen er over og analyseres to ganger (hos produsent og pakker) før den godkjennes for salg. Produktet godkjennes om det er mindre enn 1 ppm. Andre alger fra Supernature dyrkes i lukkede basseng der microcystiner ikke kan dannes.